การต่อสู้ย่อยคืออะไร?

การต่อสู้ย่อยเป็นเพียงการประกวดขนาดเล็กที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยเดนิมประกวดรุ่นจำกัดของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจมีการต่อสู้ย่อยที่ขอให้คุณถ่ายรูปเดนิมที่ดีที่สุดของคุณคู่กับสัตว์/สัตว์เลี้ยง การประกวดย่อยจะถูกตัดสินอย่างอิสระจากรางวัล GDB ที่ใหญ่กว่า ซึ่งการต่อสู้ย่อยจะถูกจัดขึ้นทั้งปี ซึ่งนั่นก็คือหลายโอกาสที่จะชนะบางรางวัล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk