ฉันจะใช้คะแนนรางวัลเหล่านั้นได้อย่างไร

เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อ จะมีช่องให้คุณกรอก คุณสามารถระบุจำนวนคะแนนที่คุณต้องการใช้กับรายการสั่งซื้อของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk