ฉันจะได้รับคะแนนรางวัลได้อย่างไร?

หากคุณได้ลงทะเบียนในร้านค้าของเราแล้ว ห้าเปอร์เซ็นต์จากรายการสั่งซื้อของคุณจะเป็นคะแนนรางวัล หนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่ง JPY

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk