อะไรคือความแตกต่างระหว่างรุ่น One Washed และ Non-Washed?

โดยพื้นฐานแล้ว มีความแตกต่างระหว่างสองรุ่นนี้ไม่มากนัก One Washed เริ่มต้นด้วยการวัดที่เล็กกว่าเนื่องจากการหดตัว แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองรุ่นก็มีการวัดที่เหมือนกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk