ฉันสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าไม่พอดีตัวได้หรือไม่?

สำหรับการเปลี่ยน/การแทนที่ หากสินค้าไม่พอดีตัว หากคุณเพียงไม่ชอบ หรือหากคุณต้องการสีอื่น กรุณาคืนสินค้าและใช้ http://www.denimio.com/return-request-simple.html

เมื่อสินค้าที่ส่งคืนมาถึง เราจะตรวจสอบและออกเงินคืน

หลังจากนั้น ให้ทำรายการสินค้าที่ต้องการใหม่แยกกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk