Siapa yang akan membayar duti kastam?

Kami akan mengirim mengikut asas CPT (Angkutan Dibayar). Sebaik sahaja item meninggalkan gudang kami, ia adalah milik pelanggan yang membelinya. Polisi kastam adalah berbeza mengikut negara dan pelanggan yang membeli item tersebut mengawal dan bertanggungjawab sepenuhnya kerana mengimportnya.

Ada soalan lagi? Serah permintaan

Ulasan

Kuasa daripada Zendesk